תמונות

לא יכול להתבסס על שלד ישראלי. קרויף (צילום: אלן שיבר)