תמונות

שנה טובה, גלוית צביעה חינמית של רחל שלו מרכז נווה שכטר