תמונות

לירון קרקוקלי שרה "שיר למעלות" צילום: עדי רם