תמונות

המכירה הפומבית השנתית בדואר צילום: תמר רכניץ