תמונות

הביתה של אליס, ג, עבודה (23) צילום: הגר דופלט