תמונות

עדיין הולך קשה, אבל ניצחון זה ניצחון (אלן שיבר)