תמונות

נורית ולק דגן, מדף (7) צילום: מיכל קריגר מוטולה