תמונות

נרקיס ברזני, חדר ילדים ורוד גובה צילום: ירון ולרשטיינר