תמונות

אירוע פדאני - אניה בוקשטיין צילום: צ'ינו פפראצי