תמונות

מגשי קינוח, כלים שלובים צבעוני, צילום ג'ואי כהן צילום: ג'ואי כהן