תמונות

נורית ולק דגן, מנורת מטבח צילום: מיכל קריגר מוטולה