תמונות

פריטים ב-50 אגרטליםפסלונים ביתילי צילום: ישראל כהן