תמונות

נופר מור בתוכנית של חיים אתגר, נובמבר 2014