תמונות

תמי פמפנל, סלון שולחן גובה צילום: הגר דופלט