תמונות

חזרו אליו. חיפה שוב רוצה את ורמוט (צילום: אלן שיבר)