תמונות

דמיטרי מדבדב והצוללת יורי דולגורוקי צילום: www.kremlin.ru