תמונות

ארון מעצבים, שלי סתת תיקים גובה צילום: עודד קרני