תמונות

&"אבי נמני זה אבי נמני ואני זה אני&". זוכרים מי בעט פנדלים במכבי?