תמונות

הנה באתי הביתה- דנה ברגר ואיתי פרל לשיר הנושא של "חטופים"