תמונות

ארנון רמת השרון, מדרגות גובה צילום: גדעון לוין, 181 מעלות