תמונות

ליאת בלזר חדש, לפני סלון, צילום ביתי צילום: תומר ושחר צלמים