תמונות

בית לבד 61, ג, הארון נצבע ושודרג צילום: מיכל יניב