תמונות

אירית רחמים, גיורא, הישרדות 5 צילום: אלעד דיין