תמונות

אנחל בונני ודנה פרידר, אירוע מרי לו צילום: עודד קרני