תמונות

איש עם סירת מנוע קטנה בחוף היקדווה בסרי לנקה