תמונות

שגית ויואב, דלת ישנה צילום: שגית ויואב צידון