תמונות

מתנות חג 49, פוסטר השראה של סטודיו ווייט פפר, מחיר-40 שקל צילום: ווייט פפר