תמונות

לירון רמתי התחתן, אוגוסט 24 צילום: עופר חן