תמונות

עיצוב ספרותי, מסדרון שטיח צילום: עוזי פורת