תמונות

השקת סרט תאיר ראדה, מרץ 2016 צילום: אור גפן