תמונות

זכו איתו, ובלעדיו. טיטו וילאנובה (gettyimages)