תמונות

אוספים, בבושקות עוגה, צילום תום חוליגנוב צילום: מיטל אולנטוך