תמונות

בן והבה. הבלם יושאל מטוברוק לק"ש (איתי ישראל)