תמונות

כהן מוציא צהוב. ציין בדו"ח את דברי לוזון (שי לוי)