תמונות

פנינית שרת, חדר רחצה, שידה גובה צילום: גלית דויטש