תמונות

תגובות ללוחמים שעזרו לפליטה צילום: מתוך הפייסבוק של חיילים מצייצים