תמונות

בתים צפים, אוסלו, kebony (1) צילום: kebony