תמונות

הקידוש שלנו, קורין אלאל, פירה צילום: אבישי פינקלשטיין