תמונות

פחות מ-100 (04), ג, בעל משמעות פרקטית ועיצובית בכל בית צילום: Bate