תמונות

יובל אבידור. בתמונת ההרכב לשבת (אור שפונדר)