תמונות

תמי פמפנל, מטבח צנצנת גובה צילום: הגר דופלט