תמונות

מתנות אובמה, דורון מרדינגר, צילום קית גלסמן צילום: קית גלסמן