תמונות

תחרות מסעדות, אטריום קירות גובה צילום: francisco guerrero@fosterandpartners