תמונות

משניים לשלושה - תומר ואושר גרנצל צילום: תומר גרנצל