תמונות

טריאנלה, שולחן מנגן של עזרי טרזי צילום: טל ימין