תמונות

אודליה ברזילי, ג, סלון (21) צילום: שירן כרמל