תמונות

מיכל דליות בים 2 בגיל 36 צילום: תומר ושחר צלמים