תמונות

חיילים באימון סוחבים אלונקה צילום: פלורית שויחט, אתר צה"ל