תמונות

נעלי נמרוד משיקים, מאי 2016 צילום: אביב חופי