תמונות

לאונרדו ארט, 4. נתן פארניק, גרעינים לפני ואחרי